Over een zorgeloze dag

Over een zorgeloze dag

Door het veranderen van de zorg blijven steeds meer ouderen langer thuiswonen. Niet alle ouderen kunnen dit meer zelfstandig en zijn hierbij afhankelijk van de thuiszorg en de mantelzorgers (partner, kinderen of anders).

Wanneer er sprake is van dementie wordt er veel gevergd van de mantelzorger. In veel gevallen kan de persoon met dementie eigenlijk niet meer alleen gelaten worden. De mantelzorger raakt hierdoor al snel overbelast en zal weinig tijd en energie meer hebben om activiteiten te gaan doen. En dat is jammer, want uit onderzoek is gebleken dat het aanbieden van activiteiten met genoeg prikkels kan bijdragen om het proces van dementie af te remmen.

Gelukkig kunnen dagbestedingen een oplossing bieden. Helaas hebben deze vaak een wachtlijst en kun je er niet alle dagen van de week terecht. Ook kan het zijn dat uw partner/ouder daar pertinent niet naar toe wilt.

Wat kan ik voor u betekenen?

Natuurlijk kan ik op uw partner/ouder komen passen, zodat u als mantelzorger even de handen vrij heeft en het huis kunt verlaten. Maar ik wil graag iets meer bieden. Behalve de persoon met dementie in zijn waarde te laten, vind ik het belangrijk een activiteit te vinden die aansluit bij de interesses. Ondanks de beperkingen toch met wat hulp en ondersteuning  een activiteit uitvoeren, verhoogt het zelfvertrouwen en stimuleert de zelfredzaamheid.

Activiteiten waar u aan kunt denken:

 • Boodschappen doen, samen koken/bakken, eten voorbereiden
 • Spelletjes, krant (voor)lezen, muziek luisteren
 • Film kijken/bioscoop/theaterbezoek
 • Wandelen, fietsen, tuinieren
 • Ondersteunen bij uitvoeren hobby
 • Foto’s kijken, herinneringen ophalen

Wat heb ik te bieden?

 • Activiteiten op maat.
 • Persoonlijke aandacht
 • Een luisterend oor
 • Begeleiden bij uitdagingen
 • Ondersteuning bij vergeetachtigheid.

Dit alles met als doel:

 • Wat structuur geven aan de dag.
 • Eventueel sociaal isolement tegengaan
 • Plezier en ontspanning geven
 • De zelfredzaamheid stimuleren
 • De taak van de mantelzorger verlichten

Kortom alle betrokkenen een “zorgeloze dag” geven!